Vedligeholdelse af området

Græsslåning

Græsset på fællesarealer og omkring husene bliver løbende slået af grundejerforeningen i overensstemmelse med det niveau vi bliver enige om på den årlige generalforsamling

Vejen

Strynøvænget er asfalteret med en rød OB belægning. For at sikre en god og sikker vej bliver vejen løbende vedligeholdt ligesom der løbende spares op til fremtidige renoveringer af vej og kloak.


Skoven

Træer og buske vedligeholdes efter et aftalt koncept. Konceptet justeres løbende og kan ses her.


Træerne passes af en gartner som tilpasser skoven til konceptet ved at plante nyt og klippe/fælde skoven løbende.