Skovkoncept

Skovkoncept:

En vigtig part af vedligeholdelsen af skoven er skovkonceptet. Konceptet er vores fælles tanke om hvordan skoven skal se ud og det som gartneren bruger til at justere skoven efter.


Konceptet tager udgangspunkt I denne tegning:

Grundelementerne i skovudformningen er: løvskov, lysninger, skovbryn mod åben mark og variation af træernes tæthed og lysninger. Der ønskes en let, lys skov og blanding mellem høje og lave træer jf. nedenstående profil:

Skovens profil:


 Løvskoven generelt ca. 8 meter højde (+/- 2 meter – rød linie)

 Enkelte større træer ca. 12 meter højde (+/- 2 meter – blå linie)

 Træer omkring lysning ca. 5 meter højde (+/- 1 meter – grøn linie)


Skoven må ikke skade villaerne, dvs. træerne skal være fri af bygninger, så facaderne tørrer ud og undgår fugt og alger mv. Lysninger giver luft og lys omkring facader.


Træerne skal så vidt mulig selv dække for ukrudt og lignende, dvs. levende og naturlig skovbund, ikke steril/parklignende