Grundejerforening

Drejens Boligby

Som beboer på Strynøvænget er du også medlem af Drejens Boligby.


Boligbyen kan du læse mere om her.

Velkomstfolder

Når du påtænker eller er flyttet ind på Strynøvænget modtager du en velkomstfolder som i detaljer fortæller om forholdene på Strynøvænget.


Her kan du bl.a. læse om eksklusiv brugsret, hvordan vi sikre ensartethed, mm.


Folderen kan ses her.Foreningen

Der vælges en bestyrelse på generalforsamling for et år af gangen.


Det er bestyrelsens opgave at sikre at vedligeholdelsen lever op til den standard vi ønsker og aftaler